10 winter storage tips for your classic car

Most of us treat their classic car(s) with care, like a member of the family. When autumn sets in, many classic car enthusiasts start preparations for winter storage of their vehicles. However, stagnation is deterioration. After a long uninterupted period of storage, problems may occur when spring time comes. With these tips your classic car can be taken out of storage with the least amount of problems.

 

1 – Get your hands dirty

When did you last service your car? If you choose to do this in autumn, the car will be ready to drive on the first day of spring. Old engine oil contains harmful acids that can affect the engine’s internals during long periods of standstill. Brake fluid attracts moisture – old fluid causes brake parts to get stuck. Did we mention that those long and dark winter evenings are perfect for carrying out minor repairs or rebuilds?

 

2 – Get your car clean

Wash your car the old-fashioned way, with a bucket and sponge. This will help you to see minor damage or other details that require attention. Pay attention to areas where dirt and moisture accumulate, especially wheel wells and fender edges. Finish off with a good quality wax. Do not forget about the interior. Clean and treat leather upholstery with a good quality maintenance product. We prefer saddle soap and leather grease, from the equestrian shop.

 

3 – One last drive

This way you allow the water from washing the car to evaporate. Also, it is better to bring the engine to operating temperature, leaving as little condensation as possible in the engine and exhaust.

 

4 – Anti-rust treatment

Do you have the possibility to conserve your car’s hollow spaces? Do it! There are all kinds of specialised rust prevention products available. Tip: a mixture of boiled linseed oil and old engine oil works perfectly well. Use an air gun with flexible hose. It’s a dirty job, but well worth the effort in the long run.

 

5 – The storage location

Not everybody has the luxury of a heated garage at home. Alternatively, when you store your car in a namp shed without insulation, you classic will have a hard time. In less than ideal conditions, do as much as you can to prevent deterioration: place moisture absorbers in your car and spray some thin oil on zinc, chrome and aluminium parts. Also consider preventive measures against mice and bugs. In humid areas it may be advisable to pour some clean engine oil through the spark plug holes on the pistons. To remove excess oil after winter storage, start the car with the spark plugs removed.

6 – Petrol

The additives in modern gasoline can cause clogging in the fuel system. Also, soft parts in the carburettor or fuel pump can get affected. For a few months of storage this usually is not so bad. Modern fuels will severely drop in quality after about 6 months. To take preventive meassures, fill your car up completely with high-octane petrol with the lowest possible ethanol content. This prevents rust build up on the inside of your tank (ethanol attracts moist). If the car is put in long-term storage, more preventive measures must be taken. Aspen fuel (for chain saw engines) is much less aggressive and does not evaporate in the carburettors. If in doubt, we wrote an article about selecting the best petrol for your classic car. Read it here…

7 – The battery

Unplug the battery leads and apply some vaseline. Check the water / acid level for a non-maintenance-free battery before and after the storage period. Use a good quality slow-charger to keep the battery healthy. With a timer in your power outlet, the battery will not be continuously charged. This saves electricity and prolongs battery life. Unplug the battery and store it frost free if your car is in an unheated, uninsulated space.

 

8 – Tyres

Inflate the tyres 0.5-1 bar harder than usual. This will prevent your tyres from becoming “square”. It’s even better to put the axes on blocks, so that the tyres are relieved.

 

9 – Don’t apply the parking brake

Put your car in gear, off the handbrake. This will prevent the brakes from getting stuck.

 

10 – Step on the clutch and brake pedal occasionally

Paying a visit to your car? Then pump your brake and clutch pedal a couple of times. This keeps everything moving and prevents the soft parts from drying out or sticking in the cylinders.

 

Still looking for storage space? At Dandy Classics, we offer year-round or seasonal storage for your classic car. Read more about our car storage options in the Netherlands…

10 tips voor de winterstalling van je oldtimer

We zijn zuinig op onze oldtimers. In de loop van het najaar kiezen veel oldtimerbezitters er dan ook voor om hun auto droog ‘op stal’ te zetten. Maar stilstand is achteruitgang. Na een lange periode van opslag kunnen de nodige problemen optreden. Met deze tips komt je oldtimer weer fris uit de winterstalling.

1 – Handen uit de mouwen

Wanneer heeft de auto voor het laatst een onderhoudsbeurt gehad? Doe dit liever in het najaar, dan is de auto op de eerste lentedag meteen klaar voor gebruik. Oude olie bevat schadelijke zuren die de motor kunnen aantasten tijdens langere stilstand. Remvloeistof trekt vocht aan – oude vloeistof zorgt eerder voor vastzittende remmen. Verder zijn de wintermaanden natuurlijk perfect om kleinere reparaties of revisies uit te voeren.

Austin-Healey winterklaar maken

 

2 – Was de auto

Niet in de wasstraat, maar ouderwets met een emmer en spons natuurlijk. Zo zie je sneller kleine beschadigingen of andere details die aandacht nodig hebben. Let op de plekken waar vuil en vocht zich ophoopt, met name wielkasten en binnenschermen. Werk de schone laklaag af met een goede kwaliteit wax. Vergeet ook het interieur niet. Lederen bekleding schoonmaken en behandelen met een goed onderhoudsproduct. Zelf geven we de voorkeur aan zadelzeep en ledervet, uit de ruitersportzaak.

 

3 – Ga rijden

Zo zorg je dat achtergebleven vocht verdampt door de rijwind. Ook is het beter om de motor op bedrijfstemperatuur te brengen, zodat er zo min mogelijk condens achterblijft in de motor en uitlaat.

 

4 – Anti-roestbehandeling

Heb je de mogelijkheid om de holle ruimtes van je auto bij te werken? Doen! Er zijn allerlei middelen voor verkrijgbaar. Tip: een mengsel van gekookte lijnolie en afgewerkte motorolie, in een vloeistofspuit met flexibele slang. Werk hierna nog wat kleine steenslagpuntjes bij.

 

5 – De stallingsplek

Ideaal als je over een verwarmde garage bij huis beschikt. In een vochtige schuur zonder isolatie kun je het beste wat vochtvreters in de auto zetten. Denk ook aan maatregelen tegen muizen. In vochtige ruimtes kan het aan te bevelen zijn om wat schone motorolie door de bougiegaten op de zuigers te gieten. Start de auto dan na de winterstalling wel even goed door, zonder bougies.

winterstalling oldtimer classic car tips

6 – Benzine

De toevoegingen in moderne benzines kunnen zorgen voor verstoppingen in het brandstofsysteem. Ook kunnen zachte delen in de carburateurs of benzinepomp worden aangetast. Voor een paar maanden kan dit meestal niet zoveel kwaad. Tank in ieder geval benzine met een zo laag mogelijk ethanol-gehalte en zet de auto op stal met een volle tank. Zo krijgt vocht geen kans om de binnenkant van de tank te laten roesten. Blijft de auto langer stilstaan dan moeten er meer preventiemaatregelen getroffen worden. Aspen benzine (voor de kettingzaag) is veel minder agressief en vervliegt niet in de carburateurs. Een eerder artikel over de beste benzine voor oldtimers lees je hier.

7 – De accu

Maak de accupolen los en smeer er wat vaselinevet op. Controleer bij een niet-onderhoudsvrije accu voor en na de stalling het water/zuur niveau. Zorg voor een goede druppellader, met niet te hoge laadspanning. Met een timer in je stopcontact staat de accu niet continu onder spanning. Dit scheelt in stroomverbruik en is beter voor de accu. Bouw de accu uit en sla deze vorstvrij op als je auto in een onverwarmde, niet geïsoleerde ruimte staat.

 

8 – Banden

Pomp de banden 0,5-1 bar harder op dan gebruikelijk. Zo voorkom je dat je banden ‘vierkant’ worden van het stilstaan. Nog beter is het om de assen op blokken te zetten, zodat de banden worden ontlast.

 

9 – Parkeren? Van de handrem af

Zet je auto in de versnelling, van de handrem af. Zo voorkom je dat de boel gaat vastzitten.

 

10 – Bedien af en toe de koppeling en rem

Kom je tussentijds nog in de stallingsruimte? Pomp dan een paar keer op en neer met het rem- en koppelingspedaal. Dit houdt alles gangbaar en voorkomt dat de zachte delen in de cilinders uitdrogen of blijven plakken.

 

oldtimerstalling winter opslag

Nog op zoek naar stallingsruimte? Bij Dandy Classics hebben we een oldtimer stallingservice. Meer informatie en de voorwaarden vind je hier.